Darmowa dostawa od 499 zł

kontakt@aloeperfekt.pl

+48 502 674 910

+48 504 343 543

sklepaloeperfekt@gmail.com

+48 502 674 910

+48 504 343 543

Regulamin

I. WSTĘP
1. Sklep aloeperfekt.pl prowadzony jest przez firmę aloeperfekt.pl Piotr Smółka z siedzibą w Mogilnie przy ul. 900-lecia 18, identyfikującą się numerami
NIP 557-108-43-75 oraz REGON 091417232, nr telefonu: +48 504 343 543, adres e-mail: kontakt@aloeperfekt.pl, będącą niezależnym partnerem Firmy LR HEALTH & BEAUTY.
2. Towary dostępne w Sklepie zostały wprowadzone do obrotu przez polski oddział firmy LR HEALTH & BEAUTY, Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Hutnicza 6.
3. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji towarów dostępnych w Sklepie („Towary” lub „Towar”), składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży Towarów.
4. Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik Sklepu może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie Sklepu, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku.
5. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
6. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się między innymi informacje na ich temat, w szczególności o jego właściwościach, cenie, składzie itp.
II. DEFINICJE
1. Kupujący/Klient – użytkownik Sklepu, każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje osobowość prawną;
2. Przedsiębiorca – Kupujący wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;
3. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
4. Towar/Towary – produkty stanowiące ofertę Sklepu
5. Sklep/Sklep Internetowy – Sklep Internetowy aloeperfekt.pl, dostępny pod adresem internetowym www.aloeperfekt.pl.
6. Regulamin – Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;
7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW
1. Sklep aloeperfekt.pl umożliwia zawieranie umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem sieci Internet oraz świadczy inne usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie.
2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między użytkownikiem Sklepu („Klient”), a Sklepem aloeperfekt.pl z siedzibą w Mogilnie.
3. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
4. Informacje podane przez Klienta w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep aloeperfekt.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sklep aloeperfekt.pl podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym realizację jego zamówienia.
5. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
6. Klient, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:
a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
c) Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;
d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Administratora Sklepu;
e) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu do użytku własnego
IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. Sklep umożliwia składanie zamówień na Towary w następujący sposób:
a) na stronie Sklepu (online), korzystając z procedury składania zamówienia,
b) telefonicznie, poprzez kontakt z infolinią Sklepu pod nr telefonu: +48 504 343 543,
c) pocztą elektroniczną, przesyłając zamówienie zawierające wskazanie wybranych Towarów na adres e-mail: kontakt@aloeperfekt.pl.
2. Sklep przyjmuje zamówienia składane online przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
4. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub wygenerowania faktury lub paragonu fiskalnego.
5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów w Sklepie, w szczególności w zakresie ich ilości a następnie przejść do „Koszyka” i kontynuować procedurę składania zamówienia poprzez wybór odpowiednich opcji.
6. Do momentu zatwierdzenia wyboru Towarów przyciskiem „Zamów i Zapłać” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów i zapłać” jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny Towarów oraz kosztów ich dostawy, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
7. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej stanowi ofertę Klienta złożoną Sklepowi aloeperfekt.pl co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią zamówienia, oraz niniejszym Regulaminem.
8. W momencie złożenia zamówienia zgodnie z pkt 6 powyżej Klient otrzyma na podany adres e-mail wiadomość zawierająca informacje dotyczące złożonego zamówienia, ilości zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, orientacyjnego czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta, Sklepu, a także informacje o procedurze składania reklamacji co do Towarów oraz o uprawnieniu Klienta do odstąpienia od umowy sprzedaży. Wskazana wyżej korespondencja stanowi jednocześnie potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.
9. Sklep przesyła potwierdzenie przyjęcia lub odmowę przyjęcia oferty Klienta złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie („Potwierdzenie realizacji i wysyłki zamówienia”) lub odmowę przyjęcia oferty Klienta, na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia między Klientem oraz Sklep aloeperfekt.pl umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem.
11. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila
potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 9 powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.
12. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:
a) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru,
b) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznychTpay lub
c) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia.
V. DOSTAWA I ODBIÓR TOWARÓW
1. Towary dostarczane są na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Szacowany termin dostawy Towarów określony jest w podsumowaniu zamówienia, przed potwierdzeniem przez Klienta złożenia zamówienia poprzez skorzystanie z przycisku „Zamów i zapłać”.
2. Przewidywany czas dostawy do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej to 2 dni robocze od dnia nadania przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy sprzedaży. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży i ewentualnych kosztów przesyłki, w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej tj. za pomocą serwisu Tpay, bądź zwykłym przelewem internetowym.
3. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Pocztę Polską. Ewentualne opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Sklep umożliwia także odbiór Towarów w siedzibie firmy aloeperfekt.pl po potwierdzeniu zamówienia.
4. Zamówienia o wartości od 499,00 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu) złotych opłacone z góry wysyłane są na koszt Sklepu (Poczta Polska Kurier 48 godzin i Poczta Polska Odbiór punkcie) lub za dopłatą w wysokości 19 zł w przypadku przesyłek ekspresowych W wypadku zamówień poniżej 499 zł koszty przesyłki zakupionych Towarów podawany jest w momencie składania zamówienia. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura).
5. W ramach współpracy z Pocztą Polską Sklep umożliwia klientom skorzystanie z dwóch dodatkowych metod dostawy: Poczta Polska Kurier i Poczta Polska Odbiór w Punkcie.
a) w razie wyboru przez Klienta opcji odbioru dostawy towarów w punkcie, zapłata za zamówione Towary może być dokonana wyłącznie przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Tpay.
6. Klienci uprawnieni są do wskazania miejsca dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z następującymi zastrzeżeniami:
a) Dostawa może być realizowana tylko na terytorium państw-członków Unii Europejskiej,
b) Dostawa nie będzie realizowana na terytoria zamorskie państw-członków Unii Europejskiej.
7. Do realizacji zamówień, o których mowa w pkt 6. powyżej stosuje się zasady niniejszego Regulaminu, z następującymi modyfikacjami:
a) Termin realizacji zamówienia jest zależny od miejsca dostawy towarów, przy czym standardowo nie przekracza on 14 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
b) Koszt wysyłki towarów naliczany jest według aktualnych stawek operatora pocztowego z uwzględnieniem kosztów pakowania.
c) Klient nie ponosi kosztów dostawy zamawianych towarów, jeżeli ich łączna wartość w danym zamówieniu jest równa bądź wyższa kwocie 1200,00 złotych,
d) Dostawa towarów będzie realizowana wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej,
e) Zapłata za towary może być dokonana tylko przy użyciu narzędzi płatniczych online;
f) Koszty zwrotu towarów po dokonanym odstąpieniu od umowy sprzedaży pokrywa Klient.
g) Sklep nie kieruje swojej działalności poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a jedynie umożliwia Klientom wskazanie jako miejsca dostawy państwa-członkowskiego Unii Europejskiej, na zasadach określonych powyżej.
8. Sklep aloeperfekt.pl nie ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniki niewłaściwego transportu zamówienia.
VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI
1. Informacja o cenie zakupu towaru podawana na stronie Sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Towarów, wskazanego w pkt II ust. 9. Wyżej wymieniona cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia.
2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki.
3. Klient płaci cenę za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy, wedle swego wyboru:
a) „za pobraniem” spedytorowi firmy kurierskiej w miejscu,
b) przelewem bankowym na konto: 31 1240 6452 1111 0011 0757 9286, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Tpay przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek Sklep aloeperfekt.pl lub podmiotów pośredniczących w transakcji ( serwisu Tpay) w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienia i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą kredytową rozpoczyna się po zaksięgowaniu należności za towar na rachunku bankowym Sklepu,
c) w przypadku wyboru przez Klienta opcji dostawy towarów poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, zapłata ceny towarów możliwa jest jedynie w formie płatności elektronicznej.
4. Sklep aloeperfekt.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem wyżej wymienionych zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
5. Po wyborze przelewu bankowego jako metody płatności Klient zostanie przekierowany do formularza zapłaty Tpay, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Klienta regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez Tpay jako agenta rozliczeniowego.
VII. REKLAMACJE TOWARÓW
1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. Sklep aloeperfekt.pl odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów na zasadzie art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
2. Sklep aloeperfekt.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
3. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.
4. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub wypełnionym formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres magazynu: aloeperfekt.pl ul. 900-lecia 18 88-300 Mogilno , z dopiskiem: „Reklamacja e-sklep aloeperfekt.pl”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14
dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar.
5. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
a) złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo
b) żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
6. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
7. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera odpowiedni protokół.
8. Pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów:
a) Informujemy, że Klientowi będącemu konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
(i) możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (np. http://www.wiih.org.pl/);
(ii) wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie
Inspekcji Handlowej (np. http://spsk.wiih.org.pl/index.php);
(iii) zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów
(np. http://konsument.um.warszawa.pl/). Bezpłatną pomoc konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie
jak m.in. Federacja Konsumentów (http://www.federacja-konsumentow.org.pl/).
b) Jednocześnie informujemy, że powyższe postępowanie ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
c) Jeżeli dokonujesz zakupu Towarów jako konsument, jesteś także uprawniony do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń w postaci platformy interaktywnej ODR (Online Dispute Resolution), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany Rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/WE, zwanym dalej „Rozporządzeniem w sprawie ODR”.
d) Platforma ODR jest interaktywnym narzędziem udostępnionym konsumentom z Unii Europejskiej, za pomocą którego można złożyć skargę. Poniżej zamieszczamy lik do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
e) Stosownie do Art. 1 Rozporządzenia w sprawie ODR celem powstania platformy ODR jest udostępnienie konsumentom narzędzia ułatwiającego niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami na terytorium Unii Europejskiej.
f) Adres e-mail Sklepu Internetowego do kontaktu z Klientami jest następujący: sklepaloeperfekt@gmail.com.
VIII. ZWROT TOWARÓW – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, na zasadach opisanych poniżej.
2. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towarów.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres: aloeperfekt.pl, ul. 900-lecia 18, 88-300 Mogilno.
4. Klienci mogą skorzystać ze wzoru formularza, do którego dostęp można uzyskać z wiadomości e-mail, przesłanej bezpośrednio po zatwierdzeniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe. Klienci mogą również wypełnić i przesłać zeskanowany wypełniony formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną, na następujący adres e-mail: sklep@aloeperfekt.pl. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy: aloeperfekt.pl ul. 900-lecia 18, 88-300 Mogilno niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy w stanie niepogorszonym. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane odpłatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
9. Zwrot płatności Klienta zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Warunkiem zwrotu zakupionych w sklepie produktów jest nienaruszony stan oryginalnego opakowania obecność
folii zabezpieczającej oraz nienaruszone elementy opakowania, które ulegają zniszczeniu przy pierwszym jego otwarciu.
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:
a) Umożliwianie zawieranie online umów sprzedaży towarów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem,
b) Umożliwienie zakładania kont Klientów w Sklepie,
c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej towarów
2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od umów sprzedaży towarów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 ppkt b) i c) powyżej.
3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:
a) Dostęp do sieci Internet,
b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Internet Explorer, Google Chrome, FireFox lub podobne),
c) Posiadanie konta poczty elektronicznej.
4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną mogą być składane poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail Sklepu (sklepaloeperfekt@gmail.com) lub telefonicznie na (nr tel. Reklamacja Klienta powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy oraz krótki opis reklamacyjny. Sklep dołoży wszelkich starań, aby zgłoszone reklamacje były rozpatrzone w najszybszym możliwym terminie, jednak nie później niż 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep Reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie
powiadomiony wedle wyboru Klienta, telefonicznie lub poprzez wiadomość wysłaną na wskazany przez Klienta adres poczty e mail.
5. Sklep aloeperfekt.pl informuje, że w zależności od ustawień przeglądarki internetowej Klienta, może wprowadzać do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, pliki cookies, które nie są składnikiem treści świadczonych przez Sklep usług, a które umożliwiają późniejszą identyfikację Klienta wchodzącego na strony Sklepu i są wykorzystywane przez Sklep w celu ułatwienia Klientowi korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów na stronach Sklepu. Klient może w każdym momencie wyłączyć możliwość korzystania przez Sklep z cookies poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółową procedurę konfiguracji najpopularniejszych przeglądarek w tym zakresie omawia dokument: „JAK ZARZĄDZAĆ COOKIES? Instrukcja konfiguracji popularnych przeglądarek internetowych”, dostępny na stronie internetowej Sklepu.
X. DANE OSOBOWE
1. Sklep aloeperfekt.pl oświadcza, że chroni dane osobowe Klientów na zasadach i w zgodzie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Sklep aloeperfekt.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez Sklep aloeperfekt.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień, rozliczenia płatności, dochodzenia roszczeń z ich tytułu oraz, o ile Klient wyrazi na to zgodę w odrębnym oświadczeniu, mogą być przetwarzane także w celach marketingowych i informacyjnych, w szczególności w zakresie przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach, usługach i newslettera.
3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są:
a. przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, a także po jego zakończeniu w związku z rozliczeniem płatności oraz ewentualnym dochodzeniem roszczeń;
b. w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody przez Klienta, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
4. Klientowi przysługuje prawo dostępu, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania swoich danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia bądź ograniczenia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych. Ponadto Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez aloeperfekt.pl jego danych osobowych i rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych, które przesyłane są drogą elektroniczną.
5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów, w tym celów, podstaw przetwarzania ze wskazaniem przepisów prawa, okresów przetwarzania oraz przysługujących praw zostają każdorazowo przekazywane w momencie zbierania od nich danych osobowych. Dodatkowo, szczegółowe dane z zakresu przetwarzania danych osobowych przez aloeperfekt.pl zawarte są w Polityce prywatności
XI. ZAPISY KOŃCOWE
1. Każdy produkt prezentowany na stronach internetowych Sklepu aloeperfekt.pl nie jest lekiem w myśl prawa polskiego, nie zawiera cech leczniczych i należy m.in. do grupy suplementów. Produkt nie może zastępować zdrowej diety, może ją uzupełniać i jest jedynie środkiem wspomagającym prawidłowe działanie organizmu. Opis produktu pełni funkcję informacyjną i nie zastąpi rozmowy z lekarzem. Przed użyciem należy skonsultować działanie suplementu z lekarzem bądź farmaceutą.
2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
3. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.
5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.
6. Sklep aloeperfekt.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej.
7. Informacje dotyczące towaru prezentowanego na stronie www.aloeperfekt.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów.
8. Zabronione jest wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu lub odpowiednio właścicieli poszczególnych marek.
9. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi tych podmiotów.